Šetrite životné prostredie používaním repasovanej výpočtovej techniky

Ako vytvoriť disk na opravu systému?

Možnosti obnovenia systému vám pomáhajú opraviť systém Windows v prípade výskytu závažnej chyby. Ak chcete použiť možnosti obnovenia systému, budete potrebovať inštalačný disk systému Windows alebo prístup k možnostiam obnovenia, ktoré vám poskytol výrobca počítača. Ak nemáte ani jednu z týchto možností, môžete vytvoriť disk na opravu systému, ktorý vám poskytne prístup k možnostiam obnovenia.

Vytvorenie disku na opravu systému

 1. Otvorte Centrum zálohovania a obnovy kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a údržba a kliknutím na položku Centrum zálohovania a obnovy.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vytvoriť disk na opravu systému a ďalej postupujte podľa pokynov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámka

  • Ak sa zobrazí výzva na vloženie inštalačného disku systému Windows, znamená to, že súbory potrebné na vytvorenie disku na opravu systému sa nedajú nájsť v počítači. Vložte inštalačný disk systému Windows 7.

Používanie disku na opravu systému

 1. Vložte disk na opravu systému do jednotky CD alebo jednotky DVD.

 2. Reštartujte počítač pomocou tlačidla napájania na počítači.

 3. Stlačením ľubovoľného klávesu po zobrazení výzvy spustite počítač z disku na opravu systému.

  • Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo z disku DVD, prečítajte si informácie dodané s počítačom. Je možné, že bude potrebné zmeniť nastavenie systému BIOS počítača.

 4. Vyberte nastavenia jazyka a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte možnosť obnovenia a potom kliknite na položku Ďalej.

Tipy

 • Vytlačte si tieto pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste spolu s diskom na opravu systému.

ZDROJ: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows7/create-a-system-repair-disc

Reklama